Tilmelding

Her tilmelder du dig et hold i Aalborg Basketball Klub og betaler kontingent
Bemærk at i ABK betaler og tilmelder man sig for en ½ sæson af gangen, dvs. kontingentet for en hel sæson vil være 2 x det angivne beløb.

Top